pátek 27. dubna 2007

Java EE5 - stand-alone client

V minulém článku jsem nastínil, jakým způsobem se dá vyvíjet enterprise aplikace psaná v Jave. Samozřejmostí je využití různých metodik, podle kterých se řídí celý vývojový tým. Dříve, než mohu řešit rozsáhlé aplikace, musím ovšem míti dostatek zkušeností a znalostí. Já se chci více zaměřit na menší problémy, na které začátečník (stejně jako já) může narazit.

Budu předpokládat, že máte již základní znalosti o tom, co je to EJB, JPA a k čemu jsou enterprise aplikace určeny. Pokud by někdo hledal zdroj informací, osobně doporučuji tento tutoriál. Samotné čtení není nijak náročné. Předpokladem je základní znalost OOP, Javy, popřípadě databázových systémů typu Oracle, MySQL, .....

Osobně jsem si po přečtení celého tutoriálu udělal obrázek o tom, co je to vlastně Java EE 5 a k jakým účelům mohu něco tak rozsáhlého využít. V dnešní době je velký boom webových aplikací, které na nás srší ze všech stran. U samotné Javy se domnívám, že to není zrovna nejjednodušší oblast, kterou by se mělo začínat. Osobně jsem se raději více zaměřil na desktop, kde pomocí Swingu jsem schopen vytvořit "sexy" aplikaci, která bude splňovat základní podmínky. Každému, kdo s Javou začíná, doporučuji právě desktop.

Nyní již k samotné stand-alone aplikaci:

Přístup k EJB se dělí na dvě části:

  • Lokální (@Locale)

  • Vzdálený (@Remote)O tom, který přístup daná EJB využívá se definuje anotací nad samotným interfacem, který samotná beana implemetuje:
@Remote
public interface UzivateleFacadeRemote {
public List findAll();
}


Rozdíl mezi Locale a Remote je ten, že Remote může volat aplikace, která běží v jiné VM. To se samozřejmě hodí ve chvíli, kdy potřebujeme napsat desktopovou aplikaci, která poběží na klientovi, který má vlastní instalaci JRE. Jiná VM není podmínkou pro běh Remote EJB.
Možná někoho napadne, proč tedy všude nevyužít Remote, když mohu volat tuto EJB kdekoli. Důvodem je výkon. Proto, pokud volám EJB uvnitř glassfishe (aplikační server), využiji k tomu Locale. Dost často mi z toho vychází, že implementuji obě interface na beanu. Navíc je také rozdílný způsob volání Locale a Remote EJB.

To by bylo k business logice. Vytvoříme si jednoduchou EJB, která bude mít Remote interface, kterou poté vystavím (deploy) na glassfish.

Nyní, se pustím do desktopové aplikace, která poběží na klientech a bude vzdáleně volat EJB ze serveru.

Prvním předpokladem je přidání celého EJB projektu v podobě distribuovaného jar souboru do aplikace. Jinými slovy, musí být někde, kde na něj samotná aplikace uvidí. V netbeans stačí do library includovat náš "projekt-ejb". Automaticky se hledá distribuovatelný jar soubor, který se defaultně nachází v adresáři dist.
Dále je potřeba přilinkovat tyto soubory:

  • appserv-admin.jar

  • appserv-deployment-client.jar

  • appserv-ext.jar

  • appserv-rt.jar

  • javaee.jarVšechny uvedené soubory naleznete v adresáři instalovaného glassfishe (GLASSFISH_PATH/lib).

Tím bychom měli připravenou stand-alone aplikaci k tomu, aby nám byla schopna vzdáleně volat EJB.

Nyní již k samotnému kódu:
Properties properties = System.getProperties();
properties.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialHost", );
properties.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort", );
Context ctx = new InitialContext(properties);
// po pripravene inicializaci vzdalene zavolam EJB
UzivateleFacadeRemote facade = (UzivateleFacadeRemote) ctx.lookup("RemoteName");


Za a dosadíme vlastní parametry pro volání na server. Výchozím portem je 3700. Pokud testuji aplikaci na localhostu pod stejnou VM, jako mám server, není třeba properties nastavovat. Mohu zavolat InitialContext bez properties. Druhou možností je také nastavit parametricky tyto údaje. Pro další informace doporučuji glassfish: EJB FAQ.

Zapoměl jsem zmínit jednu důležitou věc. Pokud vzdáleně volám EJB, musím někde nastavit JNDI (název, pod kterým je vzdálená aplikace schopna nalézt EJB). Existuje několik možností, buď definovat daný název pomocí XML nebo pomocí anotací.

Záměrně jsem některé názvosloví popsal vlastními slovy. Důvodem je to, že při tak ohromném množství nových výrazů nejsem schopen se ihned orientovat. Také jsem ovšem danou problematiku nepsal stylem step-by-step. Zde by se jednalo o neštastné řešení, zejména ve chvíli, kdy se jedná o rozsáhlejší problematiku. Zde bych doporučil použít metodiku (pokus/omyl) :) Jinými slovy, bez přemýšlení není člověk schopen pochopit daný úkol.

Příště se podívám na JPA a FetchType. K čemu slouží LAZY a EAGER. A jak je to vlastně s defaultní hodnotou mimo a uvnitř glassfishe.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...