pondělí 13. října 2008

Apache Wicket - IBehavior, Tabulky

Minule jsem psal o možnosti spojení Wicketu s EJB3 a o Wicket Security. Dnes se podívám na další vlastnosti a možnosti tohoto webového frameworku.

IBehavior

Jedná se o interface, který je označován jako druh pluginu wicket komponent. Já jsem dané řešení využil například pro statistiku návštěvnosti či pro zjistění, jak dlouho trvalo vyrendrování wicket stránky.

Příklad, pro zjištění doby trvání vyrendrování wicket stránky:
public class TimeBehavior extends AbstractBehavior {
private long start;

@Override
public void beforeRender(Component component) {
start = System.currentTimeMillis();
}

@Override
public void onRendered(Component component) {
super.onRendered(component);
long dobaBehu = System.currentTimeMillis() - start;
// dalsi zpracovani
}
}


Třída je potomkem AbstractBehavior, což je adaptér pro interface IBehavior. Tuto implementaci stačí poté přiřadit v "BasePage" (základní Wicket Page, která je předkem všech Page). Samozřejmě, pro Wicket je Page komponenta stejně jako např. TextField. Proto je možné daný plugin přiřazovat i daným komponentám uvnitř Page, Panel, atd.

Možností, jak využít toto rozšíření pro komponenty je mnoho. Pomocí této vlastnosti se například dá z klasického input fieldu vytvořit zadávací políčko s kalendářem pro datum, atd. Stačí implementovat metodu "onComponentTag" a tu patřičně upravit. Tato funkcionalita s kalendářem je již přímo implementována (viz. wicket-datetime: DatePicker).

Tabulky

Každý webový intranetový systém se z velké části točí okolo poskytování dat v jasně specifikované formě. Nebo chcete-li: "hromada tabulek s vlastní filtrací". K tomuto účelu poskytuje Wicket přímo vlastní komponenty, viz: repeater example.

Do nedávné doby existoval web: inmethod.com, který danou funkcionalitu rozšiřoval o vlastní druh tabulek. Tato implementace byla zatím asi to nejlepší, co jsem v oblasti webu a webových frameworků viděl.

Tabulky mají statické sloupce a posuvný obsah (ala excel), možnost řazení sloupců, přesun sloupců, změnu velikosti sloupců, atd.

Příliš nechápu proč, byl tento projekt ukončen (zřejmě jako ostatní: nedostatek volného času). Naštěstí je ale možné si přes svn stáhnout zdrojové kódy, které lze použít. Je k dispozicii živá ukázka.

Daný projekt je psán vůči verzi 1.2. Pro verzi 1.3.x není k dispozici alternativa. Osobně danou knihovnu pro verzi 1.3.3 využívám, ovšem s tím, že jsem dané zdrojové kódy musel částečně upravit. Pokud by měl někdo zájem, mohu mu upravenou knihovnu zaslat.

Danou implementaci lze samozřejmě dále rozšiřovat. Stačí se například podívat jak je definována třída: "com.inmethod.grid.column.PropertyColumn".

Příště ukáži, jak lze snadno tvořit znovupoužitelné komponenty v Apache Wicket.

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...