pondělí 12. února 2007

OOP v PHP 3 - interface

Interface (rozhranní) je jedna z věcí, která je často přeceňována nebo nedoceňována. Oč vlastně jde?

Představte si, že se dostanete do situace, kdy budete potřebovat určit, že objekt "umí" něco, co se od něj očekává, ale nejsme si jistí, zda to tak je :)

Uvedu příklad:
Mám objekty manželka, děti, papoušek, pes a tchýně. Všechny objekty mohu považovat za součást rodiny. Problém nastává ve chvíli, kdy bych potřeboval vědět, kdo z uvedených rodinných příslušníků umí vařit. Vaření si mohu představit jako metodu, která mi provede danný úkon a vytvoří (vrátí) objekt jídlo.

Toto je klasický příklad, kdy mohu použít (implementovat) interface. Nejdříve si vytvořím vlastní interface, které bude obsahovat metodu uvarJidlo().

interface UmiVarit
{
public function uvarJidlo(Jidlo $jidlo);
{
?>


Nyní mám rozhranní, které je potřeba implementovat na ty třídy, které budou moci vařit jídlo.

class Manzelka implements UmiVarit
{
public function uvarJidlo(Jidlo $jidlo)
{
return "manzelka uvarila: ". $jidlo->getNazev();
}
}?>


Takže nyní, když zavolám objekt (rodinného příslušníka), jsem schopen určit, který z nich vařit umí a který nikoli.

$rodina[] = new Manzelka();
$rodina[] = new Tchyne();
$rodina[] = new Pes();
foreach($rodina as $val) {
if($val instanceof UmiVarit) {
echo "umi varit: ". $val->uvarJidlo(new ChlebaVeVajicku());
}
}
?>


Interface můžete chápat jako svou vlastní kontrolu, kde si programátor označuje jednotlivé třídy podle toho, co mají umět. Myslím si, že úplnému pochopení, k čemu vlastně interface mohu využít a jak použít je otázkou praxe. Jak se říká: nic se nemá přehánět. A to platí i zde. Na druhou stranu, ignorace implementování rozhranní vede k chaosu a nižší funkčnosti.

Co se týče pravidel, jsou zde jasně danná specifika:

  • interface může obsahovat konstanty a veřejné metody

  • třída implementující interface musí obsahovat metody podle interface

  • třída může implementovat více rozhranní, které se oddělují čárkou (např. UmiVarit, PrepinaTelevizi)Samotné PHP obsahuje několik předdefinovaných rozhranní, z nichž nejzajímavější je Iterator.

Tak by bylo k interface vše. Samozřejmě, dalo by se zde napsat spoustu dalších možností a využití, ale stačí, když si budu pamatovat, že Interface usnadňuje a označuje třídy tak, abych byl schopen použít jejich specifické vlastnosti.

Příště již ke zmíněným abstraktním třídám a dědičnosti, která je asi tím nejsložitějším tématem v OOP vůbec.

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...