úterý 11. března 2008

Seam - tipy a triky (EJB)

Seam je dobře použitelný s EJB, kde jsou jednotlivé EJB vystaveny jako Seam komponenty a navíc obsahují všechny služby, které EJB kontejner nabízí.

Jsou ovšem chvíle, kdy bych potřeboval obyčejnou Seam komponentu a do ní nějakým způsobem vstříknout EJB beanu. Co se týče implementaci pro glassfish, není situace tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Takže, mějme příklad, kdy potřebuji vytvořit Seam komponentu, která bude míti jednu metodu, která bude vracet seznam hodnot z nějaké entity.

Klasický přístup by mohl vypadat následovně:
@Name("testList")
public class TestList {
  @Unwrap
  public List<Entita> lookup() {
  return entityManager.createQuery("from Entita e").getResultList();
  }
}

Použití ve facelets stránce by poté vypadalo následovně:

 

Pravdou je, že použití samotné anotace @Unwrap může mít hezké uplatnění.

Jenže, osobně se mi nelibí možnost, že musím uvnitř samotného "testListu" volat entity manager a navíc psát nějaké OQL. Mám již definovanou DAO vrstvu pomocí EJB a chci lookupnout samotnou EJB jako Seam komponentu.

K tomtuto účelu jsem si vytvořil jednoduchou lookup službu, která vypadá následnovně:
@Stateless
@Name("lookup")
@Scope(ScopeType.APPLICATION)
@Interceptors(value = {SeamInterceptor.class})
public class LookupBean implements LookupLocal {

@Resource
private EJBContext context;

@EJB
  private SessionLookupLocal sess;

public Object ejb(String bean) {
  return context.lookup(bean);
  }

public EntityManager getEntityManager() {
  return sess.getEntityManager();
  }

public Session getSession() {
  return sess.getSession();
  }

}

Takže lookup služba slouží k získaní jak EJB beany tak entity manageru popřípadě Hibernate Session. Dá se sice namítnout, že Seam umí přímo injectnout EntityManager (dokonce se to dá hackem zprovoznit i v glassfish), ale já si raději vsrtvy odděluji, proto injectuji daný "persistence provider" jen v nejnutnějších chvílích. Druhou věcí je fakt, že daný provider pro persistenci přenáší jiná EJB beana. Důvodem je fakt, že při inicializaci a vytvoření Seam komponenty ještě není znám provider pro entity manager, proto ho musím získat z jiné EJB.

Ale zpět. K tomu, aby daná lookup služba (která je jak Seam komponentou tak EJB komponentou) byla schopná lookupovat EJB, musí být navíc definovana reference na dané EJB beany v ejb.jar.xml, nebo pomocí anotací. Já jsem zde raději přistoupil k možnosti pomocí XML, jelikož se jedná o speciální požadavek, který se v průběhu života může změnit.
    
 
  LookupBean
  cz.irminsul.seam.app.LookupBean
 
  NejakaDAOBean
  cz.irminsul.NejakaDAOLocal
  NejakaDAOBean
 

 

 

Díky této definici reference mám možnost uvnitř lookupBean získávat ejb dynamicky, tedy přes initialContext.

Konečné použití uvnitř Seam komponenty, která není EJB beanou, může vypadat následovně:
@Name("testList")
public class TestList {

@In(value = "#{lookup.ejb('NejakaBean')}")
  private NejakaLocal bean;

private List<Entita> data;

@Unwrap
  public List<Entita> lookup() {
  if (data == null) {
  data = bean.metodaLokalnihoInterface();
  }
  return data;
  }

}

Samozřejmě je možné získat i Entity Manager či Hibernate Session. Použití je v podstatě jasné:
@In("#{lookup.entityMananger}")
private EntityManager em;

Daný návod je funkční v Seam 2.0, EJB 3 a Glassfish V2.

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...