úterý 6. ledna 2009

Apache Wicket - Hot Deploy html souborů

Při vývoji javovských webových aplikací nad aplikačním serverem (Glassfish) či jen nad samotným webovým kontejnerem (Tomcat), dochází k jedné nepříjmené situaci a tím je nahrání aplikace na server. Pokud se jedná o malý projekt, je čas strávený nad undeploy/deploy mizivý. Jak ale projekt začne růst, roste s ním i čas, který strávite při nahrávání nové verze na server.

Existuje několik možností, jak se vyhnout co nejčastějšímu nahrávání. Jednou z možností je důsledné psaní JUnit testů, které by mě měly upozorňovat na vzniklé problémy již při vývoji. Další možností je spuštění aplikačního serveru v debug módu. Ten částečně umožňuje provést tzv. hot deploy, kde se na server aktualizuje pouze část, kterou jsem právě změnil. Záměrně používám slovo částečně, protože i tento způsob je dost omezen (tvorba nových tříd, nových metod, EJBs, atd).

Projekt postavený nad Apache Wicket je možné spouštět také v debug řežimu. Tento mód umožňuje využít komplexnější analýzu (logování, ajax výstupy, atd) při vývoji. Pokud je tedy tento projekt spuštěn v debug řežimu a celý aplikační server také v debug módu, je možné za běhu měnit implementaci metod. Problém ovšem nastane s html soubory u wicket komponent. Ty se jen těžko budu snažit dostat do hot deploy řežimu.

Po menším pátrání jsem ovšem objevil možnost jak provést "autodeploy" těchto html souborů. Celý trik spočívá v tom, že si definuji vlastní tzv. "resource folder", který nastavím do místa, kde se vyskytuje můj projekt. Tato funkcionalita se zapisuje do init metody uvnitř vlastní Application Class, která je definována v web.xml jako "applicationClassName".
@Override
protected void init() {
super.init();
// 1
if (Application.DEVELOPMENT.equalsIgnoreCase(getConfigurationType())) {
// 2
getResourceSettings().setResourcePollFrequency(Duration.ONE_SECOND);
// 3
getResourceSettings().addResourceFolder("/home/ales/projekt/src/java");
}
}

1. funkcionalita se spustí jen v případě, že je celý projekt spuštěn v debug modu.
2. pokud ve svém projektu měním html soubor, je tato změna promítnuta v běžícím projektu ihned (1 vteřina)
3. nastavím celou cestu k mému projektu a k jeho balíčkům

Tento "resource folder" umožňuje změnu jak html souborů, tak i dalších vlastností jako je např. lokalizace v properties souborech, css, atd. Tedy vše kromě javovských tříd.

Co se týče samotného hot deploy, doufám, že se situace o dost zlepší s příchodem Glassfish V3, který by měl obsahovat OSGI kontejner.

*Malé rýpnutí:*
Nedávno jsem poslouchal poslední podcast 29 z java.cz, kde Roman Štrobl mluvil o nové funkcionalitě "Compile on Save" v NetBeans. Přiznám se, že se mi zatím nepodařilo tuto funkcionalitu využít při vývoji J2EE aplikace. Mám pocit, že je hot deploy na glassfishi omezen tak, že je to téměř nepoužitelné. Pokud se nemýlím, tak samotná EJB3 komponenta moc dobře takto "aktualizovat" nejde.

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...