čtvrtek 29. listopadu 2007

Novinky 2

Jsem tu s další sadou novinek či událostí, které mě v poslední době asi nejvíce zaujaly. Bez dalších řečí, rovnou začnu:

NetBeans:
Jelikož jsem velkým fandou tohoto IDE a i samotné RCP platformy, jsem rád, že se blíží konečné vydání. Nyní je k dispozici NetBeans RC2, která navíc byla uživateli označena za použitelnou a připravenou k releasnutí.

Facelets:
Byl to pro mě trn v oku. Sice již několik měsíců používám NB6, ale bohužel bez podpory, která mi dost usnadňuje život. Nicméně, podpora facelets je na světě! Sice se jedná o testovací verzi, ale i tak jsou již některé věci použitelné.

Seam 2.0:
Jak již psal Petr Ferschmann, Seam 2.0 se konečně dostal do fáze GA. Po přechodu na tuto verzi jsem si zejména liboval v konfiguraci. Pokud projdete referenční příručku (mimochodem takhle si představuji studijní materiál, výborně napsaná), zjistíte, že nyní již není třeba konfigurovat tolik vlastností. Tímto ovšem apeluji na Petra Pišla (všemohoucí díky za podporu facelets), aby oprášil NetBeans plugin pro Seam 2.0. :)

MySQL:
V poslední době mi přijde, že nějak strnul vývoj tohoto produktu. Nyní je k dispozici MySQL 5.0.x, která jako jediná je GA. Zbytek je stále v aplha či RC verzi. Osobně jsem dost zvědavý na Falcon engine, který by měl nastoupit na místo InnoDB a míti rychlost srovnatelnou s MyISAM. Jenže, kde nic tu nic.
Ale proč přidávám toto do novinek? Před nedávnem mě dost vypekl konektor pro Javu. Při použití MySQL Connector/J 5.1.5 společně s Hibernate 3.2.x jsem se dostal do stavu, kdy hibernate nebyl schopen vytvářet "auto_increment", který má nastarosti právě MySQL. Při přechodu zpět na MySQL Connector/J 5.0.x je vše v pořádku. Možná se MySQL rozhodlo MySQL Connector/J verzovat stejně jako své verze Database Serveru.

Video Netbeans RCP vs. Eclipse RCP:
Konečně vyšlo toužebně očekávané video, kterého jsem se osobně zůčastnil. Každému vřele doporučuji. I když zrovna člověk neplánuje využít dané platformy, pro všeobecný přehled nad modulárními systémy, by si měl video prohlédnout.
Malý tip: No a když se dostanete na konec videa, tak mě můžete zahlédnout. Jsem ten poslední a jediný tazající :)

Exceptions for Action:
Poslední novinkou je článek na javaworld.com s názvem Exceptions for Action. Jedná se o hezký popis, jak správně navhovat výjimky uvnitř J2EE. Abych byl upřímný. I když rozumím způsobu práce výjimek, je pro mě velká magie je správně navrhovat a pracovat s nimi.

Tak to by bylo vše. Ještě jedna malá věc pro pobavení: Přáníčka od kofoly.

pátek 23. listopadu 2007

JBoss Seam 2.0 & Hibernate 3.2.5 & Glassfish V2

Když jsem přemýšlel jaký zvolím framework pro webovou aplikaci, naskytly se mi v podstatě dvě možnosti. Buď JSF či Struts. Osobně jsem raději hned sáhnul po JSF. Komponentový framework, navíc tolik dotovaný samotným Sunem.

Po vyzkoušení pár příkladů jsem ihned přešel do vývoje. Zde ovšem nastaly potíže. Psaní stejného kódu stále dokola. Stálá definice přes XML, neexistence použitelného scope pro komponenty. Navíc jsem na vývoj sám a přijde mi příliš těžkopádné vše striktně oddělovat.

Našel jsem Seam. Jedná se o webový framework od JBosse, který tvoří ono lepidlo mezi JSF a EJB3. Samotná definice komponent je plně řízena anotacemi, čímž odpadají mnohé XML definice. Seam navíc obsahuje dosah komponenty „conversation“. Taková komponenta poté existuje od doby vzniku konverzace až do jejího zániku. Odpadá tak potřeba definovat komponenty jako „session“. Další věcí, která mě zaujala byla podpora Hibernate Validatoru. Pokud použiji Hibernate, mám možnost nechat Seam, ať mi jednotlivé hodnoty entit validuje podle definice z Hibernate.

Já se zde nechci zabývat podrobnostmi, jak daný Seam funguje, k tomu slouži referenční příručka. Mimochodem skutečně výtečně napsaná. Spíše se zaměřím na to, jak nainstalovat Seam 2.0 na Glassfish V2.

Seam je primárně určen pro aplikační server Jboss. Pravdou ovšem je, že ho lze použít i na jiném serveru či přímo bez EJB kontejneru (viz. Tomcat). Samotná konfigurace se liší jen nepatrných věcech. Mě ovšem dali pekelně zabrat :)

Takže, nejprve je nutné stáhnout samotný Seam 2.0 a Hibernate. Již přímo v examplech existuje ukázková aplikace s názvem booking (v adresáři jee5). Jedná se o web. aplikaci pro hotel, kde si můžete zamluvit vlastní aparmá. Na aplikaci je vysvětlené jak funguje komunikace mezi Seamem, JSF a JPA.

Při tvorbě vlastní aplikace si musím nejprve zaregistovat dané knihovny.
Pro webovou vstvu to je:

 • el-api.jar

 • el-ri.jar

 • jsf-facelets.jar

 • jboss-seam-ui.jar


Pro EJB modul:

 • jboss-seam.jar

 • jboss-seam-debug.jar

 • hibernate-all.jar

 • thirdparty-all.jarEJB Modul dále musí obsahovat conf/seam.properties, který může být klidně prázdný. Definice persistence.xml, kde je třeba, aby byla správně nastavena transakce:
org.hibernate.ejb.HibernatePersistence
my/dbvalue="org.hibernate.cache.HashtableCacheProvider"/>
Webový modul:
Jednak obsahuje web.xml, kde je třeba dodefinovat Seam:org.jboss.seam.servlet.SeamListenerSeam Filter
org.jboss.seam.servlet.SeamFilterSeam Filter
/*Seam Resource Servlet
org.jboss.seam.servlet.SeamResourceServletSeam Resource Servlet
/seam/resource/*
A jednak reference na EJB Beany.

For Transaction from EJB3 Container
Irminsul/EjbSynchronizations/local
Session
org.jboss.seam.transaction.LocalEjbSynchronizations
EjbSynchronizationsMyEARName/MyBean/local
Session
ejb.seam.app.MyLocal
MyBean


Je to trochu nevýhoda oproti použití samotného Jbosse, kde reference jsou dohledany automaticky.

Dalšími konfiguračními soubory jsou:

 • components.xml

 • exceptions.xml

 • pages.xml

 • security.drlV components.xml se definují jednotlivé vlastnosti Seamu jako jndi-pattern, security, atd.


concurrent-request-timeout="10000"
conversation-id-parameter="cid"/>/WEB-INF/security.drlZaregistrování JNDI patternu je potřebné pro referencování EJB Bean. Dále nastavím, že transakce je řízena přes EJB kontejner, kde si Seam dokáže odchytit i exeptions při rollbacku.
Dále se jedná o nastavení časové platnosti konverzace.
Poslední věcí je authentifikace a nadefinovaní pravidel pro práci s rolemi a celkovými pravami nad aplikací.

V exceptions.xml se definuje ruční správa nad výjimkami. Jinymi slovy, pokud dojde k výjimce, mohu nechat aplikaci automaticky někam přesměrovat, odeslat příslušnou správu, atd. Samotná konfigurace může vypadat následovně:

V pages.xml se definuje page-flow. Zde je možnost využít klasický přistup přes navigation-rule v JSF nebo Seam přístup. Osobně se mi více zalíbíl tento přístup, jelikož povyšuje definici mnohem dál než v případě JSF.

V security.drl mám možnost definovat, nastavovat, odebírat, upravovat práva jednotlivých rolí. Jedná se o jakýsi konfigurační skript nad správou rolí. Pokud například chci, aby role admin mohla to samé co role obchodnik, žádný problém takovou věc nastavit.

Pro samotný běh enterprise aplikace je ještě zapotřebí nadefinovat jboss-seam.jar jako ejb modul. Definice se provádí v application.xml.

Pro práci s hibernate je zapotřebí nahrát všechny požadované knihovny do $GLASSFISH_HOME/lib a restartovat server.

Každý, kdo to s webovými aplikacemi v Jave myslí vážně, měl by se na Seam podívat. Už jen z prostého důvodu, že Gavin King se stal hlavním vývojářem pro novou specifikaci WebBeans, která by měla být v Java EE 6. Jak je patrné, tak WebBeans vycházejí právě z konceptu Seamu.

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...