středa 23. května 2018

React aplikace od začátku do konce

V poslední době jsme byli nuceni napsat více React aplikací, které vždy vychází ze stejného základu. Díky tomu jsem si uvědomil, že i když můžeme jednoduše provést setup čistého projektu, přeci jen je několik částí, které je nutné doplnit vlastním kódem. To mě nakonec dovedlo k myšlence, že jsem vzal čistý list papíru (gitu) a napsal example projekt, který slouží jako základní dev stack.

A tak jsem vytvořil "Aldu"

DEMO: https://alda.app
Git repozitář: https://github.com/ApiTreeCZ/alda

Co je cílem tohoto projektu?


Je to hlavně demonstrace toho, jak lze jednoduše napsat React aplikaci, která má snad vše, co je třeba. Díky tomu je zde přesah i do dalších oblastí jako je třeba nasazení do Kubernetes v Cloudu, CI/CD, apod.

Proč vlastní řešení?


Hlavním důvodem je, že díky rychlé evoluci JavaScript technologií se často dostáváme do stavu, kdy aktualizace jedné knihovny zapříčiní problémy v celém systému. Proto je snaha, aby tento projekt používal co nejaktuálnější knihovny a neustále dokola opravoval problémy, které vznikají s novými verzemi. Ano, svět JavaScriptu má i odvrácenou temnou stranu a tou je "jepičí život" některých knihoven a verzí.

Dalším důvodem je to, co již bylo zmíněno na začátku. Tedy využití Aldy pro start nových projektů.

A nakonec to nejdůležitější a tím je, že když chci propojit několik technologií, tak je velice malá pravděpodobnost, že najdu kompletní řešení. Vždy musím někde napsat nějakou část kódu, která nás nutí k tomu, abychom se stále probírali různými možnostmi, jak to vlastně udělat.

Co ten systém umí?


Tak hlavně je to React a to stačí :) .... Teď važně.

Jedná se React (už zase :)) aplikaci napsanou pomocí TypeScriptu. Celý systém je napsán přes Next.js, tudíž automaticky se jedná o isomorfní aplikaci, která podporuje server side rendering. Díky tomu jí lze nasadit na veřený web a není důvod se bát kvůli SEO a indexování od vyhledávačů.

Abychom trochu dodrželi štábní kulturu, tak v projektu je implementován TSLint a Prettier. Tedy kontrola na zápis kódu a zároveň automatické formátování podle předepsaných pravidel. Statická analýza kódu je v JavaScript světě nutností.

Celý systém je postaven na knihovně material-ui, která před pár dny vyšla oficiálně ve verzi 1.0. Díky tomu jsou CSS psány pomocí JavaScriptu a nakonec generovány jako css třídy.

Dále obsahuje Redux, do kterého si ukládá globálně důležité stavy. Díky tomu je zde redux-form, což je knihovna pro formuláře.

Pro lokalizaci je zde použitá knihovna react-intl, díky které je možné jednoduše používat překlady a to nejen textové, ale i číselné a datumové. Součástí toho je zde napsán vlastní systém generování výchozího jazyka a mergování do ostatních. V praxi to znamená, že když mám třeba výchozí angličtinu a přidám další jazyk, tak texty, které jsem v novém jazyce ještě neimplementoval, budou automaticky v angličtině.

Pro komunikaci s backendem je zde GraphQL a to v implementaci přes Apollo (sorry, ale Relay není ta cesta). Současně s tím je zde i malý backend server, který je vlastním GraphQL serverem. Vedle toho jsou zde navíc použity knihovny, které umožňují samotné GraphQL schéma generovat do TypeScriptu a tím pádem máte zadarmo celý API model a to jak na straně frontendu tak i backendu.

Další částí, která zatím není implementována, ale bude co nejdříve, je přihlašování pomocí JWT tokenu. Tedy autentizace přes login a heslo a autoriace přes JWT token.

Poslední důležitou součástí je příprava pro psaní testů pomocí knihovny Jest. Vedle toho je navíc integrace se službou Coveralls, která na základě výsledků testů provádí analýzu a říká nám, na kolik procent je náš kód pokrytý testy.

Nasazení do Cloudu


Pokud jsem na začátku zmínil, že jsem vytvořil základní stack pro vývoj React aplikací, tak je to jen 50% toho, co jsem udělal. Druhou částí je samotný způsob, jak aplikace funguje z pohledu DevOps.

Pokud to zjednoduším, tak Alda funguje tak, že pokud udělám přes GitHub nový release, tak se automaticky vytvoří Docker image, který se nasadí v Google Cloudu do Kubernetes clusteru přes Helm. Pokud nasadím aplikaci na novou doménu, tak automaticky vytvoří SSL certifikát přes Lets Encrypt. Je prostě cool, když nakonec jedním příkazem nasadíte celý ekosystém, který je škálovatelný. Jediné omezení je pak Vaše peněženka, ze které si musíte zaplatit tolik serverů, kolik uznáte za vhodné.

Celý proces nasazení je popsán v definici pro CircleCI. Ano, Alda používá CircleCI, což je jeden z nejlepších nástrojů pro CI/CD současnosti.

Plány do budoucna?


Na to je jednoduchá odpověď a tím jsou GitHub issues: https://github.com/ApiTreeCZ/alda/issues.

Jedna z věcí, kterou je třeba provést je samotný refactoring. Více implementovat vzory jako třeba: "Higher-Order Components" apod.

Pokud byste něco nového chtěli přidat, neváhejte poslat požadavek :)

Závěr


Hlavním důvodem, proč jsem chtěl sepsat tento článek není ani tak to, že bych chtěl naše řešení nějak propagovat, ale spíše pomoci ostatním, který řeší podobné problémy jako my. Ať už se jedná třeba o spojení material-ui s Next.js či o nasazení do Kubernetes.

Někdy příště popíši blíže celý projekt z pohledu samotného vývoje.

1 komentář:

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...