pondělí 13. listopadu 2006

MySQL 5.0 díl.2

Typ tabulky InnoDB zvládá i další vlastnost a tou je tzv. transakční zpracování. Ve chvíli, kdy Vaše aplikace bude používat akční dotazy nad důležitými daty, jistě budete hledat způsob, jak tyto data co nejlépe ošetřit.

K tomu dobře poslouží transakce. Setkal jsem se i s názory, kteří transakční zpracování odsuzují z toho či onoho důvodu. Já, jako člověk, který tyto věci využívá v praxi mohu jen podotknout, že je to pro mě určitá záchrana při práci s akčními dotazy.

Co to je, to transakční zpracování dat? Jedná se způsob, pomocí kterého mohu své předešlé kroky navrátit zpět nebo je potvrdit. Série příkazu UPDATE, DELETE, INSERT, které jsou spuštěny při transakčním zpracování, se provedou tehdy, když uznám, že po změně nedojde k znehodnocení dat. Fyzicky se dané akce provedou až po úspěšném ukončení, do té doby jsou dočasně uloženy jen jako série příkazů, které čekají na ukončení. To sebou přináší i tu vlastnost, že zpracování může být v polovině přerušeno (např. výpadkem proudu) a přesto je možné dané úkony dokončit. Je jasné, že tuto vlastnost musíme brát s rezervou a neočekávat vždy spásnou pomoc od nedokončených transakcí. Tím mám na mysli, že se daná série příkazů již nikdy neprovede, nikoli, že by znehodnotila data.

Příkazy pro transakční zpracování jsou následující:

 • start transaction – spouští provedení transakčního zpracování

 • rollback – navrací veškeré změny a uvede data zpět do stavu před spuštěnou transakcí

 • commit – potvrzuje příkazy, zapisuje změny a uvolňuje systémové prostředky potřebné při transakciPoužití transakcí
Domnívám se, že je zbytečné zde vypisovat sérii nějakých akčních dotazu, kde na konci provedu commit či rollback. Spíše než to, je lepší malá ukázka v PHP, jak lze transakce smysluplně využít.

Příklad:

class Error
{
private $error = array();

public function __construct() {}

public function addError($err)
{
if (!in_array($err, $this->error)) {
$this->error[] = $err;
}
}

public function isError()
{
return (boolean) count($this->error);
}

}

$mysqli = new mysqli(/* connect */);
$error = new Error();

$mysqli->query("start transaction");

$query = "UPDATE uzivatele SET prijmeni = 'Novák' WHERE login = 'paveln'";
if ($mysqli->query($query) === false) {
$error->addError($mysqli->error);
}

/* dalsi akcni dotazy */

if (!$error->isError()) {
$mysqli->query("commit");
} else {
$mysqli->query("rollback");
}


Použil jsem zde záměrně vlastní jednoduchou třídu na kontrolu chyb. Je jasné, že příklad je pouze ilustrativní, ale potvrzení transakce mohu provést jedině ve chvíli, kdy jsem si jist, že to má data nijak neznehodnotí. Toto považuji za smysluplné použití transakčního zpracování, kdy pomocí nějaké vlastní aplikace budu rozhodovat, zda sérii příkazů zruším, či potvrdím.

Při práci s tabulkami při transakčním zpracování bychom si měli dát pozor zejména na příkaz: TRUNCATE TABLE, který vymaže data z tabulky a nastaví auto_increment na 1. Po provedení takového příkazu totiž není možné pomocí rollback získat data zpět.

Omezení existuje celá řada, k tomu doporučuji manuál a prostudovat samotné transakce tam.

Poslední věcí o které se zmíním je nastavení automatických transakcí. V souboru my.cnf nalezneme direktivu innodb_flush_log_at_trx_commit, která pokud je nastavena na 1, provádí automaticky transakce. Toto chování se mi zdá nežádoucí a jako takové ho pro jistotu vypínám.
Důvod proč něco takového dělám je rychlost aplikace. Pokud například vkládám velké množství dat, které není nijak zásadní pro běh aplikace a data mám zálohována, provedu úkon bez transakčního zpracování. Jednou ohromnou nevýhodou je totiž extrémní nárůst potřebných systémových prostředků.

Transakce byste měli používat s rozvahou, ale také se jich nebát, protože sebou přináší jistý komfort při modifikaci dat.

V příštím díle se budu věnovat triggerům a důvodům, proč něco takového využívat.

5 komentářů:

 1. `innodb_flush_log_at_trx_commit` vůbec neovlivňuje provádění transakcí. Určuje, jestli se má při dokončení transakce zapsat log, což má vliv na výkon, ale pokud bezprostředně potom dojde ke spadnutí serveru, tak data přežijí.

  Automatické provádění transakcí nastavuje příkaz SET AUTOCOMMIT.

  Taky nevím, proč se tento seriál jmenuje MySQL 5.0, když je o tabulkách typu InnoDB, které mají popsané vlastnosti už dávno...

  OdpovědětSmazat
 2. Ale o tom přece transakce částečně jsou. Pokud dojde k nějakému výpadku či neočekávané údálosti, existuje daný log, z kterého je MySQL schopna pochopit, co se vlastně provádělo a k těmto příkazům se zpět vrátit. Přiznávám, že by zde mělo být spíše napsáno, že se jedná o zapnutí ukládání do logu pro nečekaný výpadek DB.

  Právě to automatické spouštění transakcí není vždy ideální řešení. Ruční spouštění transakcí je v mnoha případěch lepší řešení. Zejména, pokud se budu bavit o plnění milionů vět z jiných DBMS systémů.

  Není jen o tabulkách InnoDB, i jiném díle jsem psal např. o triggerech, které jsou až ve verzi 5.0.

  OdpovědětSmazat
 3. `innodb_flush_log_at_trx_commit` opravdu nemá nic společného s tím, jestli se operace budou provádět v transakci nebo ne. Podívej se do "dokumentace":http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/innodb-parameters.html#optvar_innodb_flush_log_at_trx_commit. Je to čistě výkonností nastavení.

  Nevšiml jsem si, že bys psal o triggerech. Psal jsi jen o omezeních cizího klíče a to MySQL podporuje od nepaměti: "Starting from MySQL 3.23.44, InnoDB features foreign key constraints.":http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/innodb-foreign-key-constraints.html

  OdpovědětSmazat
 4. Je to slovíčkaření, psal jsem článek o triggerech, jedná se spíše o bug, ale je to vše kolem MySQL. Navíc v tomto chci pokračovat a dalším dílem mají být právě triggery, které jsou vlastností až verze 5.0. Nikde jsem netvrdil, že InnoDB je vlastností až verze 5.0.

  Jen výkonnostní samozřejmě ne, nějaký důvod to má a to je ten, že ukládá právě zmiňovaný log, který lze použít při nějaké neočekávané chybě DB.

  Souhlas, že innodb_flush_log_at_trx_commit neslouží k zapínání transakcí, díky za upozornění.

  OdpovědětSmazat
 5. V pohodě. Jen mě zarazilo, že seriál nazvaný MySQL 5.0 má první dva díly o tom, co už je v MySQL od verze 3.23 :-).

  OdpovědětSmazat

Když programátor založí a řídí firmu

Jako malý jsem chtěl být popelářem. Ani ne tak proto, že bych měl nějaký zvláštní vztah k odpadkům, ale hrozně se mi líbilo, jak...